i n a, det är initialerna på mina tre döttrars namn. Det var först när jag fick barn som jag insåg vikten av ett cirkulärt tänkande och leverne, det var då jag mognade så pass att jag förstod att det ska finnas en värld att lämna efter oss. 

Jag försöker i all min matlagning tänka cirkulärt, allt jag gör ska vara en del i ett kretslopp som inte förbrukar mer resurser än absolut nödvändigt. Efter över 10 år som lantbrukare har jag lärt mig att ta hand om djur och natur på ett respektfullt sätt, allt har sin plats i cirkeln och förtjänar precis samma respekt som du och jag. Det är för mig mer respektfullt gentemot ett djur eller en växt att den efter ett gott liv får tillredas och skapa både överlevnad och glädje hos någon annan, det är vad jag kallar ett cirkulärt leverne. 

Hittintills har inte en enda ko simmat över havet hit till oss för att slaktas, inte en enda grönsak har spridit sig med vinden över kontinenter för att komma hit till oss. Därför är det för mig en självklarhet att enbart handla varor som kommit till lokalt, odlats och förädlats i min närhet. Det är inte om en vara är märkt med en viss märkning som avgör om den är bra för oss i vår miljö, det är hur den faktiskt har kommit från frö till mitt bord som är avgörande. Därför lägger jag inte lika stor vikt vid att en produkt är märkt med ekologisk som att jag känner producenten bakom och vet var produkten kommer ifrån. Jag besöker mina leverantörer med jämna mellanrum, då vet jag vad det är jag serverar. På inamat fine forest har jag satt en geografisk gräns vid Småland och Öland, enbart ett fåtal produkter utanför det området kommer att finnas med i menyn, då är det kaffe som ändå rostats lokalt, choklad som förädlats lokalt och kanske något vin som kan komma på tal. Salt och peppar är också något som får ses som undantag, i övrigt är allt odlat, uppväxt och förädlat inom Småland och Öland.

Det är min förhoppning att mitt budskap förmedlas till dig och att fler tänker och agerar aktivt med vad det ställer fram på bordet, det är endast så vi kan ge våra barn en framtid!


Nils Thuresson

Ägare och grundare av inamat.

 
 

© Copyright inamat